AUPX.COM

Välkommen till AudicomPendax

Vårt mål är att utifrån kundens unika arbetssätt och förväntningar, utforma det optimala mötesrummet. Detta skall uppnås med egenutvecklade unika produkter, lösningar och tjänster till minst 70%  i kombination med det marknaden erbjuder, samtidigt som inredning och teknik integreras i miljön.

Vi erbjuder alltid 3 stycken alternativa lösningar

Produktutveckling prioriteras för att:

Möjliggöra nya arbetssätt med modern teknik.
Tillvarata nya möjligheter i material och teknik
Alltid erbjuda ett mervärde
Kvalitet, miljö, tillgänglighet och socialt ansvarstagande är ytterligare ledstjärnor i verksamheten

Kontakta oss gärna med dina frågor och feedback på info@aupx.com eller  08 555 36 900